Barneveld Vandaag

De soap om Albert Heijn in Voorthuizen gaat maar door. Vorig jaar besloot de Raad dat er eerst een Detailhandelsvisie moet komen, maar VVD en SGP hebben niet opgegeven en proberen nu Pro om te krijgen om toch eerst tot verplaatsing van Albert Heijn te besluiten.

Dat dat juridisch en bestuurlijk niet de goede volgorde is en het resultaat uiteindelijk dus nul kan zijn, doet kennelijk niet ter zake. Raar? Dat denkt u maar. Er zijn jaren geleden afspraken gemaakt. Dingen als onderzoek en procedures kunnen zomaar tot een uitkomst dwingen, die niet is afgesproken en in Barneveld geldt ‘een man een man, een woord een woord’. De een krijgt dit, de ander dat en wie daarbij vergeten is, krijgt ter compensatie weer iets anders, als hij tenminste iemand is die meetelt of vrienden heeft die meetellen. Zo werd het oude Rome al bestuurd en pas Napoleon is met een ander systeem gekomen, dat volgens die wijsneuzen in Den Haag beter voor iedereen zou moeten zijn. Na 200 jaar zouden ze daar toch moeten inzien, dat dat ook niet werkt? Barneveld heeft het gelijk van eeuwen aan zijn kant.Vervelend als rechters in Arnhem of Den Haag daar geen boodschap aan hebben, maar daar kan niemand iets aan doen. Jammer dan.Het is een botsing van culturen. Barnevelders maken eerst afspraken en volgen dan de wettelijke procedures als een soort rituele dans. Jammer wel van het geld dat met dit soort kamikaze-acties wordt verbrand.

VOORTHUIZEN - VVD en SGP proberen de verhuizing van Albert Heijn naar Blankensgoed weer op de agenda te krijgen. Ze maakten bij de begrotingsbehandeling gebruik van een klein verschil tussen CDA en Pro’98 over de insteek van de Detailhandelsvisie voor Voorthuizen. CDA, Pro’98, CU en BI hadden een amendement ingediend, dat het college opdracht geeft om uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar met een detailhandelsvisie te komen. Tegelijkertijd wil het CDA dat het college met de Woningstichting andere plannen maakt voor Blankensgoed. In afwezigheid van Ruimtelijke Ordening-woordvoerder Aat Barendregt van Pro ging Monique Rosbergen echter voorbij aan de ruimtelijke redenen waarom Blankensgoed als lokatie voor AH moest afvallen. Voor een open en neutrale Detailhandelsvisie zou die optie volgens haar redenering open moeten blijven. Ook zou de wens van AH om te verhuizen volgens Pro uitgangspunt moeten zijn, maar wat het CDA betreft alleen een mogelijke uitkomst.

VOORTHUIZEN - Het is te vroeg voor de gemeenteraad om zich uit te spreken over de verhuizing van Albert Heijn. Dat vindt althans wethouder Gerard van den Hengel.

CU, Pro'98, CDA en BI willen verhuizing van AH in een totaalbeeld, niet ad hoc.

De ChristenUnie had de zaak in de commissie Bestuur aangekaart omdat het college al grond in Blankensgoed aan AH-uitbater Van der Tweel heeft verkocht en in oktober met een memo kwam, waarin ze stelt vóór verhuizing te zijn.

Lucas Scheijgrond wees er gisteravond nog eens op, dat de verhuizing van Albert Heijn niet op zichzelf staat, maar consequenties voor het hele dorp heeft. Welke is onduidelijk omdat er voor Voorthuizen nog steeds geen detailhandelsstructuur zoals voor Barneveld is. Als AH min of meer willekeurig wordt toegestaan te verhuizen en uit te breiden, kan dat precedenten scheppen, waarschuwde Scheijgrond. "Wat doet u als Jumbo en Aldi naar Holzenbosch of de Apeldoornsestraat willen?"

Adriaan Guldie (VVD) bleek er echter helemaal geen zin in te hebben om vooruit te kijken. Hij vond verhuizing "een beslissing van de ondernemer."

"Ja", zei Scheijgrond, "maar wij beslissen wel waar het mag en waar niet." Guldie hield echter vol, dat zorgen over gevolgen voor het winkelaanbod "niet onze taak" zou zijn.

'Wat is er veranderd?'

Maar ook Pro'98 en het CDA zijn niet gelukkig met de gang van zaken, zo bleek. Frank van der Lubbe herinnerde eraan, dat de raad eerder wel degelijk over verplaatsing en de gevolgen daarvan heet gediscussieerd. Daar is geen besluit uit gevolgd, maar "nu gaat het college voor uitplaatsing. Wat is er veranderd?"

Ariën Appeldoorn stelde vast, dat het college met haar memorandum tal van vragen oproept. Ook hij vindt dat verhuizing deel van een integrale afweging moet zijn. Nu komt Holzenbosch alleen maar niet als lokatie in aanmerking omdat dat niet snel genoeg voor Van der Tweel is. Daarnaast stoort het Appeldoorn dat het marktonderzoek dat AH heeft laten doen wél basis voor het standpunt van het college is, maar niet in het openbaar besproken mag worden.

Ook Dick van Rheenen (Burger Initiatief) wil eerst een detailhandelsvisie voor Voorthuizen en dan pas een beslissing over de verhuizing.

Te klein

Van den Hengel herhaalde het gestelde in het memo van oktober. Volgens hem is AH nu te klein voor Voorthuizen als groeiend dorp en is er ruimte in de markt. De raad zou rustig moeten afwachten totdat het college met een bestemmingsplan voor Blankensgoed komt. "Mijn advies is houdt uw kruit droog."