VOORTHUIZEN- In de nieuw te bouwen woonwijk Blankensgoed in Voorthuizen zijn overblijfselen van een boerderij uit de late ijzertijd (ongeveer 100 v. Chr.) en een bijgebouw uit de Middeleeuwen (11e-12e eeuw) gevonden. Deze archeologische vondsten zijn gedaan tijdens het bouwrijp maken van wegcunetten in de nieuwbouwwijk. RAAP Archeologisch Adviesbureau deed 30 maart voor het laatst onderzoek op het bouwterrein. De aangetroffen overblijfselen onderschrijven de stelling, dat dit gedeelte van Voorthuizen al in een vroeg stadium was bewoond. De boerderij uit de late ijzertijd - de periode direct vóór het begin van onze jaartelling - meet 20 x 8 meter. Verspreid over het terrein van de nieuwbouwwijk zijn al diverse prehistorische locaties aangetroffen, maar niet eerder werden zulke duidelijke sporen als nu aangetroffen: de plattegrond van de gevonden boerderij wijst op een woon- en stalgedeelte, waarin de `stalboxen' voor het vee als langwerpige kuilen zichtbaar zijn.

Het gevonden bijgebouw (met gebogen lange wanden van 14 x 6,5 meter) dateert uit een latere periode: de 11e of de 12e eeuw. RAAP Archeologisch Adviesbureau is verbaasd en verheugd over deze vondst. Al eerder werd vastgesteld, dat hier een domeingoed heeft gelegen. De vondst van het bijgebouw betekent wellicht, dat dit domeingoed al eerder was bewoond en dus voorgangers moet hebben gehad die veel óuder zijn dan tot op dit moment werd aangenomen.

Domeingoed

Daarnaast bestond al zekerheid over het feit, dat onder de boerderij aan de Kerkstraat 72-74 restanten van een oude boerderij liggen. Deze boerderij maakte eertijds deel uit van het domeingoed, waarvan de geschiedenis naar alle waarschijnlijkheid  teruggaat tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw, mogelijk zelfs tot de 15e eeuw. Het is vrijwel zeker, dat dit domeingoed behoorde tot het grondbezit van de abdij van Elten (nabij Emmerich in Duitsland). Nog in 1780 komt deze boerderij in de kronieken voor, wanneer een schatting van de waarde van dit domeingoed wordt gedaan. Uit deze schatting blijkt, dat hier een relatief rijk domeingoed heeft gelegen.
Wanneer de huidige boerderij wordt gesloopt - in verband met de realisering van de woonwijk Blankensgoed - kan nader onderzoek naar deze locatie worden gedaan.

VOORTHUIZEN - In Voorthuizen wordt de woonwijk Blankensgoed ontwikkeld. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan geschreven door de stdenbouwkundigen van de gemeente Barneveld. Dit is verkrijgbaar op CD-Rom. Het beeldkwealiteitsplan is het kader waarbinnen de architectuur van de woningen vorm moet krijgen. Iedereen die bouwt in het plangebied moet zich hieraan houden.
Met het vooraf bepalen van de gewenste stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit streven wij voor de wijk een eigentijdse woonomgeving na. Een moderne woonwijk waarin de architectonische kwaliteit van vandaag de toon aangeeft. Als u betrokken bent bij of geïnteresseerd bent in de wijk Blankensgoed kunt u het beeldkwaliteitsplan op CD-Rom verkrijgen bij Communicatie, tel. (0342) 495 911. Voor algemene informatie over Blankensgoed kijkt u op www.barneveld.nl/blankensgoed.

Burgemeester tekent contract Blankensgoed
VOORTHUIZEN - Maandagmiddag 18 december heeft burgemeester Houben het contract met bouwbedrijf Van de Kolk voor de bouw van woonwijk Blankensgoed getekend. Het bouwbedrijf uit Garderen mag het grootste deel van de nieuwe woonwijk gaan bouwen en verwacht 1 mei 2007 met de eerste fase van de bouw te kunnen beginnen. In totaal zal de wijk in 2010 uit circa 230 woningen bestaan. De bouw van woonwijk Blankensgoed bestaat uit vier fasen die ieder ongeveer een jaar in beslag zullen nemen. In de eerste fase van de bouw zullen 6 twee-onder-eenkappers, 18 sociale huurwoningen, 6 middeldure tussenwoningen, 8 vrije sector tussenwoningen en 8 vrije sector hoekwoningen worden gebouwd. Ook wordt er huisvesting voor begeleid wonen gerealiseerd. Impressies van deze woningen kunt u bekijken op de website van de gemeente Barneveld.

Op de informatieavonden in Voorthuizen was veel belangstelling voor de starterswoningen die in Blankensgoed gebouwd zullen worden. Deze zullen in de tweede fase van het project gerealiseerd worden. Meer informatie hierover zal verstrekt worden op een informatie avond aan het eind van 2007.

Ondertekning contract

 

Inschrijfformulieren

 

De start van de verkoop van projectwoningen van fase 1 zal op 12 januari 2007 plaatsvinden. Vanaf 12 januari zijn de inschrijfformulieren op te halen bij het kantoor van Midden Nederland Makelaars in Voorthuizen. Tot en met 26 januari 2007 kunnen de formulieren worden ingeleverd. De prijzen van de projectwoningen zullen 11 januari 2007 in een advertentie in de Barneveldse Krant bekend gemaakt worden. Tegelijk met de verkoop van de woningen, verkoopt de gemeente bouwkavels aan particulieren. Vanaf 2 januari 2007 zijn inschrijfformulieren bij de balie Ruimte, Bouwen, Wonen in het gemeentehuis in Barneveld af te halen. Ook deze formulieren kunnen tot en met 26 januari 2007 worden ingeleverd. De prijzen van de kavels zijn nu al bekend. Een boekje met deze prijzen is bij de balie Ruimte, Bouwen, Wonen in het gemeentehuis.

VOORTHUIZEN - Vanwege overweldigende belangstelling op de informatieavond over de nieuwbouwwijk Blankensgoed, is er woensdagavond 6 december een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Er was veel animo voor de informatieavond in Buitenlust. Veel mensen moesten staan of vertrokken weer naar huis. Dat was reden voor de wethouder een tweede avond te houden.

Op de tweede avond werd concreet ingegaan op de laatste ontwikkelingen en op de woningtypen, vrije kavels en inschrijvingseisen. Concrete informatie over woningprijzen zijn echter nog niet gegeven.

Zoals het er nu naar uitziet zal de start van de verkoop van de projectwoningen op 12 januari 2007 plaatsvinden.

Vanaf 12 januari zijn de inschrijfformulieren op te halen bij het kantoor van Midden Nederland Makelaars in Voorthuizen. Tot en met 26 januari 2007 kunnen de formulieren worden ingeleverd. De prijzen van de projectwoningen zullen 11 januari 2007 in een advertentie in de Barneveldse Krant bekend gemaakt worden. De verkoop van kavels wordt door de gemeente Barneveld geregeld. Vanaf 2 januari 2007 zijn inschrijfformulieren bij de balie Ruimte, Bouwen, Wonen in het gemeentehuis in Barneveld af te halen. Ook deze formulieren kunnen tot en met 26 januari 2007 ingeleverd worden. De prijzen van de kavels zijn nu al bekend. Een boekje met deze prijzen kunt u vanaf 1 december 2006 afhalen bij de balie Ruimte, Bouwen, Wonen in het gemeentehuis.