plangebiedDe toekomstige woonwijk Blankensgoed omvat het gebied ten noorden van het sportcomplex aan de Roelenengweg, tussen de groene bomenrij, de lintbebouwing langs de Rubensstraat, de Hoevelakense beek en het Wilbrinkbos. Op de onderstaande luchtfoto is het plangebied ingetekend. Het sport- en recreatiecomplex aan de Roelenengweg maakt geen onderdeel uit van het plangebied. De activiteiten die daar recent hebben plaatsgevonden, staan los van de ontwikkeling van de woonwijk.

 

Langs het gebied loopt de Hoevelakense beek. Voor de herinrichting van deze zogenoemde beekzone wordt een apart plan gemaakt, dat parallel aan de woonwijk wordt gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over deze beekzone.

De inrichting van het plangebied

De hoofdfunctie van het gebied wordt uiteraard wonen. In een relatief groene omgeving worden zo'n 230 woningen gerealiseerd in allerlei categorieën, inclusief sociale huur- en starterswoningen.

Het totale plangebied is circa 11,5 ha groot, waarvan 10 ha tot het exploitatiegebied behoort. Hiervan is 18% gereserveerd voor de beekzone, 20% voor het verkeer (straten, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen), 15% voor groen en speelplaatsen (inclusief wadi's voor de regenwaterafvoer) en tenslotte 47% uitgeefbaar terrein. Hier worden woningen, kavels en commerciële ruimten gerealiseerd.

De wijk heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo ligt het op korte afstand van (centrum)voorzieningen, bestaande infrastructuur en natuur. Het is dus een logische locatie voor de uitbreiding van Voorthuizen.