In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. Een woongebied dat wordt gekenmerkt door een grote variatie in woningtypen, nabijheid van (centrum)voorzieningen en een natuurlijke overgang naar het buitengebied via een ecologische / recreatieve beekzone. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht.

De gemeente Barneveld biedt in fase III twee percelen grond te koop aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. In aanmerking komen lokale bouwondernemers die ten minste de minimale grondprijs bieden én aantoonbare affiniteit hebben met consumentgericht bouwen. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.

De locatie
De twee percelen liggen in fase III van het plangebied. Dat is de noordoostelijke hoek, zoals op het kaartje is aangegeven. Rondom de percelen is een gevarieerd aanbod van woningen gepland: starterswoningen, huurwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De oppervlakte van vlek 6 is ca. 1.030 m² en van vlek 7 is de oppervlakte ca. 1.210 m². De oriëntatie van vlek 6 is op het Knoopkruid. Vlek 7 is georiënteerd op het Speenkruid.
image002

De woningtypen
De typologie van de woningen is bepaald. Op vlek 6 kunnen worden gerealiseerd 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen. Conform het gemeentelijke grondprijsbeleid kennen middeldure woningen een maximale VON-prijs van € 250.000,-. Op vlek 7 kunnen worden gerealiseerd 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen.


Consumentgericht bouwen

Het gemeentebestuur streeft naar meer keuzevrijheid, zeggenschap en betaalbaarheid bij de realisatie van woningen voor grotere groepen woonconsumenten. Ook voor woningen in het duurdere segment. Consumentgericht bouwen brengt dat doel dichterbij. Consumentgericht bouwen is een tussenvorm tussen (collectief) particulier opdrachtgeverschap (veel invloed voor de consument) en traditionele koop (geen invloed voor de consument). De partij die in aanmerking wil komen voor de koop van één of beide percelen, moet aantonen affiniteit te hebben met de dialoog met de consument over verschijningsvorm en woningindeling zodat keuzevrijheid, duidelijkheid en flexibiliteit kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorkeur voor de Configuratiebenadering.  


Nadere eisen en verkoopcriteria

Aan de verkoop van de grond stelt de gemeente eisen. De twee belangrijkste zijn:
*        het grondbod;
*        de aantoonbare affiniteit met consumentgericht bouwen (Configuratiebenadering) via plan van aanpak.

 

Aanvullende eisen en verkoopcriteria richten zich op onder andere op:
*         bestemmingsplan;
*        beeldkwaliteitsplan en architectuur;
*         bouwbesluit en bouwverordening;
*        GIW;
*         bindingseisen voor de kopers van de woningen;
*         DuBo en Woonkeur;
*         stichtingskostenopzet.  

Het is toegestaan dat partijen zich verenigen om een optimaal bod uit te kunnen brengen. Ook is het mogelijk dat een partij of combinatie van partijen een bod uitbrengt op één van de twee percelen.  


Inschrijven en informatie

Bouwondernemers uit Voorthuizen die interesse hebben in de aankoop van de grond voor de realisatie van het bouwprogramma via consumentgericht bouwen, konden een brochure aanvragen. Daarin zijn alle eisen en verkoopcriteria verwoord en nader toegelicht en is een biedingsformulier opgenomen. Het biedingsformulier moest (met bijlagen) in gesloten envelop worden ingeleverd op 20 juni 2008 tussen 11.00 en 12.00 uur bij de balie bouwen, wonen en leefomgeving op het gemeentehuis. De selectie vond plaats in week 26. Van de selectieprocedure maakt een presentatie deel uit. Ook dat wordt in de brochure toegelicht.  

Brochure aanvragen bij:
Gemeente Barneveld
Ontwikkelingsbedrijf
De heer A.C. Duifhuis
Postbus 63
3770 AB  Barneveld
t (0342) 495 444
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Brochure ophalen bij:
Gemeente Barneveld
Balie bouwen, wonen, leefomgeving
Raadhuisplein 2

Barneveld

t (0342) 495 911