Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - In de nieuw te bouwen woonwijk Blankensgoed in Voorthuizen zijn overblijfselen van een boerderij uit de late ijzertijd (ongeveer 100 v. Chr.) en een bijgebouw uit de Middeleeuwen (11e - 12e eeuw) gevonden. Deze archeologische vondsten zijn gedaan tijdens het bouwrijp maken van wegcunetten in de nieuwbouwwijk. RAAP Archeologisch Aviesbureau doet vandaag voor het laatst onderzoek op het bouwterrein. De overblijfselen bewijzen dat dit deel van Voorthuizen al in een vroeg stadium was bewoond.

VOORTHUIZEN - De spanning was voelbaar in zalencentrum Buitenlust in Voorthuizen.  Daar werd afgelopen vrijdag de loting verricht voor de toewijzing van een eental midden-, hoek en dubbele woningen die worden gerealiseerd in de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. Notaris Kuiper uit Putten sprak voor de deelnemers het verlossende woord.

De wijk Blankensgoed in Voorthuizen wordt gerealiseerd ten noorden van Voorthuizen. Ondanks de recente uitbreiding van het aantal woningen aan de zuidzijde van de kern van Voorthuizen toont de gemeentelijke woonvisie aan dat er onvoldoende woningen voor de toekomst beschikbaar zijn. De realisatie van het plan Blankensgoed moet uitkomst bieden. In dit plan zijn 225 woningen en 23 bouwkavels geprojecteerd. De eerste 28 woningen zijn afgelopen vrijdag uitgeloot. "Ik kom oorspronkelijk uit Voorthuizen en wil graag terug. Ik woon nu in Barneveld dus val ik onder de B-categorie. Dat wil zeggen dat ik geen binding heb met Voorthuizen", zegt A. de Kwant uit Barneveld. "Ik heb ingeschreven voor een hoekwoning maar ik denk dat ik niet veel kans maak." Na de loting blijkt zijn vermoeden juist te zijn want hij werd helaas niet ingeloot.
Hans Kool had meer geluk. "Het is de eerste keer dat ik aan een loting meedoe en het is gelijk raak! Ik woon nog bij mijn ouders maar wil graag op mezelf wonen, maar wel in Voorthuizen", zegt Hans enthousiast. Ook de familie Goor viel in de prijzen. Zij zijn ingeloot voor een hoekwoning. "Zo om de zeven jaar verkassen we. We zien het als een uitdaging om iets nieuws te gaan beginnen."

VOORTHUIZEN - In Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Blankensgoed ontwikkeld. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan geschreven door de stedenbouwkundigen van de gemeente Barneveld. Het beeldkwaliteitsplan is het kader waarbinnen de architectuur van de woningen vorm moet krijgen. Iedereen die bouwt in het plangebied moet zich eraan houden.
Met het vooraf bepalen van de gewenste stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit wordt gestreef naar een voor de wijk eigentijdse woonomgeving. Een moderne woonwijk, waarin de architectonische kwaliteit van vandaag de toon aangeeft.
Betrokkenen bij of geïnteresseerden in de wijk Blankensgoed kunnen het beeldkwaliteitsplan op cd-rom verkrijgen bij Communicatie, tel. 495911.