Barneveld Vandaag

‘Mooie afronding dorpskern’

VOORTHUIZEN - Een kleine honderd genodigden waren er gistermiddag getuige van hoe wethouder Gerrit Tijmensen het startsein gaf voor de bouw van de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. De wethouder deed dat door een kuub cement te storten voor de fundering van één van de 230 woningen die hier worden gebouwd.
De wijk wordt in vier fases gebouwd en moet in 2010 klaar zijn. De gemeente schat dat Blankensgoed straks zo'n 600 bewoners gaat tellen. ''Dat is een goede zaak voor de vitaliteit van het dorp'', zo zei Tijmensen in zijn toespraak in dorpshuis 't Trefpunt. Ook de situering van de wijk vindt Tijmensen goed
gekozen. ''Het is een mooie afronding van de dorpskern.''
Tijdens het bouwrijp maken van de grond is gebleken dat er al heel lang mensen wonen op Blankensgoed. Archeologen hebben sporen ontdekt die aantonen dat er al sinds het begin van onze jaartelling mensen wonen in dit deel van Voorthuizen. Zo zijn er kuilgaten, oude greppels en een gracht teruggevonden. Ook zijn er aardewerk scherven uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologen hopen op nog meer vondsten als de boerderij van de familie Van Galen eind dit jaar wordt gesloopt. Deze boerderij (Kerkstraat 72-74) is na de oorlog gebouwd, op de plek van een veel ouder exemplaar. Deze oudere boerderij is, als zoveel woonhuizen en boerderijen in dit deel van Voorthuizen, tijdens de bevrijding in april 1945 verwoest. De naam van de nieuwe woonwijk verwijst naar het verleden: Blankensgoed is een naam die stamt uit de middeleeuwen. Een groot deel van de grond voor de woonwijk behoorde vroeger bij dit Blankensgoed. Om de start van de woonwijk extra luister bij te zetten werd een boekje gepresenteerd, getiteld 'Blankensgoed. In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal'. Dit fraai geïllustreerde boekje, gedrukt in een oplage van 750 stuks, wordt aan alle nieuwe bewoners van de wijk uitgereikt. Wethouder Tijmensen overhandigde gisteren het eerste exemplaar aan Jan en Gerrie van Galen, de bewoners van de boerderij Kerkstraat 72. De wethouder: ''Voor hen is het meer dan zomaar een ontwikkeling.'' Daarbij verwijzend naar het feit dat een groot deel van de grond eigendom was van deze familie die er sinds 1888 heeft gewoond.

Jan en Gerrie van Galen met het boekwerk
Jan en Gerrie van Galen met het boekje over Blankensgoed.
Rechts op de achtergrond hun boerderij. Links op de foto is te zien dat er al volop wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk.
FOTO: JAN RUYNE

VOORTHUIZN - Of er onder de huidige boerderij nog historische juweeltjes liggen: de familie Van Galen kan er niet wakker van liggen.
Zij verlaten dit jaar de boerderij op Kerkstraat 72/74. Dit in verband met de komst van de nieuwe wijk Blankensgoed. In de directe omgeving zijn tweeduizend jaar oude sporen vn bewoning aangetroffen.
De hoeve is al generaties lang eigendom van de Van Galens, maar spijt dat ze moeten vertrekken hebben ze niet. Het echtpaar woont er sinds 1969. "Maar wij zijn heel nuchter. Ik heb geen speciale band met een hoop stenen", zegt mevrouw Van Galen. De Van Galens zijn bezig een nieue wonin te bouwen. Die komt op pakweg honderd meter van de boerenhoeve te staan.

De Van Galens zijn bezig een nieuwe woning te bouwen

VOORTHUIZEN - Zeker is dat onder de boerderij aan de Kerkstraat 72-74 in Voorthuizen resten van een oudere boerderij liggen. Dat is nu extra interessant omdat in de directe nabijheid overblijfselen zijn gevonden van een boerderij uit de late ijzertijd en een bijgebouw uit de Middeleeuwen. Het oudste gebouw is van vóór onze jaartelling, zo rond 100 voor Christus. De vondst werd vrijdag bekend gemaakt.

In verband met de nieuw te bouwen wijk Blankensgoed moet de boerderij op nummer 72-74 worden gesloopt. Dan zal nader onderzoek worden verricht. Wellicht levert dat onderzoek nog meer historisch interessant materiaal op.

De archeologische vondsten zijn gedaan tijdens het bouwrijp maken van wegcunetten in de
nieuwbouwwijk. De aangetroffen overblijfselen onderschrijven de stelling, dat dit gedeelte van Voorthuizen al in een vroeg stadium was bewoond. De boerderij uit de late ijzertijd meet ongeveer twintig bij acht meter.

Verspreid over het terrein van de nieuwbouwwijk zijn al diverse prehistorische locaties aan-
getroffen, maar niet eerder werden zulke duidelijke sporen als nu aangetroffen: de plattegrond van de gevonden boerderij wijst op een woon- en stalgedeelte, waarin de 'stalboxen' voor het vee als langwerpige kuilen zichtbaar zijn.

Het gevonden bijgebouw (met gebogen lange wanden van 14 x 6,5 meter) dateert uit een latere periode: de 1 le of de 12e eeuw. RAAP Archeologisch Adviesbureau is verbaasd en verheugd over deze vondst. Al eerder werd vastgesteld, dat hier een domeingoed heeft gelegen.

De vondst van het bijgebouw betekent wellicht, dat dit domeingoed al eerder was bewoond en dus voorgangers moet hebben gehad die veel óuder zijn dan tot op dit moment werd aangenomen.

Hoop op meer oude resten