Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - De gemeente wil in de derde fase van Blankensgoed grond verkopen aan lokale bouwondernemers die kopers meer dan normaal betrekken bij de invulling van een woning. In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht. De gemeente Barneveld biedt in fase III twee percelen grond aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. Van de bouwbedrijven wordt verwacht dat ze toekomstige bewoners -meer dan normaal het geval is- bij de inrichting betrekken. "Het gaat dus om meer dan een wandje laten vervallen", aldus woordvoerder Bertil Rebel. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.

In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. Een woongebied dat wordt gekenmerkt door een grote variatie in woningtypen, nabijheid van (centrum)voorzieningen en een natuurlijke overgang naar het buitengebied via een ecologische / recreatieve beekzone. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht.

De gemeente Barneveld biedt in fase III twee percelen grond te koop aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. In aanmerking komen lokale bouwondernemers die ten minste de minimale grondprijs bieden én aantoonbare affiniteit hebben met consumentgericht bouwen. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.

De locatie
De twee percelen liggen in fase III van het plangebied. Dat is de noordoostelijke hoek, zoals op het kaartje is aangegeven. Rondom de percelen is een gevarieerd aanbod van woningen gepland: starterswoningen, huurwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De oppervlakte van vlek 6 is ca. 1.030 m² en van vlek 7 is de oppervlakte ca. 1.210 m². De oriëntatie van vlek 6 is op het Knoopkruid. Vlek 7 is georiënteerd op het Speenkruid.

BV24042008.jpg

De woningtypen
De typologie van de woningen is bepaald. Op vlek 6 kunnen worden gerealiseerd 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen. Conform het gemeentelijke grondprijsbeleid kennen middeldure woningen een maximale VON-prijs van € 250.000,-. Op vlek 7 kunnen worden gerealiseerd 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen.

Consumentgericht bouwen
Het gemeentebestuur streeft naar meer keuzevrijheid, zeggenschap en betaalbaarheid bij de realisatie van woningen voor grotere groepen woonconsumenten. Ook voor woningen in het duurdere segment. Consumentgericht bouwen brengt dat doel dichterbij. Consumentgericht bouwen is een tussenvorm tussen (collectief) particulier opdrachtgeverschap (veel invloed voor de consument) en traditionele koop (geen invloed voor de consument). De partij die in aanmerking wil komen voor de koop van één of beide percelen, moet aantonen affiniteit te hebben met de dialoog met de consument over verschijningsvorm en woningindeling zodat keuzevrijheid, duidelijkheid en flexibiliteit kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorkeur voor de Configuratiebenadering.

Nadere eisen en verkoopcriteria
Aan de verkoop van de grond stelt de gemeente eisen. De twee belangrijkste zijn:
         het grondbod;
         de aantoonbare affiniteit met consumentgericht bouwen (Configuratiebenadering) via plan van aanpak.

Aanvullende eisen en verkoopcriteria richten zich op onder andere op:
         bestemmingsplan;
         beeldkwaliteitsplan en architectuur;
         bouwbesluit en bouwverordening;
         GIW;
         bindingseisen voor de kopers van de woningen;
         DuBo en Woonkeur;
         stichtingskostenopzet.

Het is toegestaan dat partijen zich verenigen om een optimaal bod uit te kunnen brengen. Ook is het mogelijk dat een partij of combinatie van partijen een bod uitbrengt op één van de twee percelen.

Inschrijven en informatie
Bouwondernemers uit Voorthuizen die interesse hebben in de aankoop van de grond voor de realisatie van het bouwprogramma via consumentgericht bouwen, kunnen een brochure aanvragen. Daarin zijn alle eisen en verkoopcriteria verwoord en nader toegelicht en is een biedingsformulier opgenomen. Het biedingsformulier moet (met bijlagen) in gesloten envelop worden ingeleverd op 20 juni 2008 tussen 11.00 en 12.00 uur bij de balie bouwen, wonen en leefomgeving op het gemeentehuis. De selectie vindt plaats in week 26. Van de selectieprocedure maakt een presentatie deel uit. Ook dat wordt in de brochure toegelicht.

Brochure aanvragen bij:
Gemeente Barneveld
Ontwikkelingsbedrijf
De heer A.C. Duifhuis
Postbus 63
3770 AB  Barneveld
t (0342) 495 444
e Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Brochure ophalen bij:
Gemeente Barneveld
Balie bouwen, wonen, leefomgeving
Raadhuisplein 2
Barneveld
t (0342) 495 911

De provincie heeft Barneveld gewaarschuwd dat het bouwen van woningen boven de natuurlijke aanwas niet past in het provinciaal beleid. Toch houden B en W daar in het Ontwerp Structuurplan aan vast.

BARNEVELD - Het Structuurplan wordt net als de Strategische Visie gebaseerd op de gedachte, dat Barneveld een opvangfunctie heeft voor het regionale bedrijfsleven én de daarbij behorende huisvesting. "Dat staat op gespannen voet met het provinciaal beleid", laat de provincie weten in een eerste commentaar. "De in het plan genoemde woningbehoefte dient regionaal te worden opgelost." Ook wijst de provincie erop, dat voor diverse 'zoekzones' - terrein waar mogelijk woningen of bedrijven zouden kunnen komen - nog geen toetsing aan de Natuurbeschermingswet heeft plaatsgevonden. Burgemeester en wethouders ruimen in, dat het door hen nagestreefde "in evenwicht brengen van de woningbouwproductie met de regionale bedrijfsfunctie" niet in het provinciaal beleid past. Het college stelt echter, dat het gemeentelijk beleid er toch op gericht blijft. Het "kunnen uitvoeren" van dat voornemen - zo erkent het college - is afhankelijk "van een koerswijziging in het provinciale volkshuisvestingsbeleid." Barneveld zal zich daar sterk voor maken. Na een terechtwijzing vanuit Arnhem, dat de provincie beslist niet van plan is om een studie naar doortrekking van de A30 te doen, heeft het college die bewering ingetrokken. Een inmiddels achterhaalde passage over "bovenregionale aandacht getuige een studie van Rijkswaterstaat" staat echter nog steeds in de tekst. Inmiddels heeft die studie geresulteerd in het terzijde leggen van de doortrekking. Het Geldersch Landschap, eigenaar van het Wilbrinksbos, en de Gelderse Milieufederatie laten weten, dat de geplande weg langs Blankensgoed in Voorthuizen bij hen op ernstige bezwaren stuit.