Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - Bij Sportschool Blankensgoed werd onlangs gesport voor Haiti. Tijdens deze avond zijn twee nieuwe lessen geïntroduceerd, te weten streetdance en body-combat. Beide lessen zijn goed bevallen door de leden en maken een grote kans om dit jaar nog voor vast op het programma te komen. Tijdens de avond waren de groepslessen goed bezet en hebben sommige sporters het volgehouden om zelfs alle groepslessen te volgen, wat neerkwam op 3,5 uur achter elkaar sporten. Er is een totaal bedrag 182,09 euro opgehaald. Dit bedrag is gestort op giro 555.

Verhuizing van de Albert Heijn naar Blankensgoed is een verlies voior het centrum van Voorthuizen, maar het biedt ook nieuwe kansen , aldus wethouder Gerard van den Hengel.

Vertrek AH biedt ruimte voor nieuwe publiekstrekkers

VOORTHUIZEN - Het college staat positief tegenover verhuizing van de supermarkt uit de winkelstraat naar de nieuwbouwwijk. "Wij hebben er best mee geworsteld", aldus Van den Hengel. "Zo is onderzocht of AH op de huidige plek zou kunnen uitbreiden. Maar dan had de hele omgeving op de schop gemoeten." stelt wethouder Aart de Kruijf, die zich vooral met de ruimtelijke aspecten van de kwestie heeft beziggehouden. "Daar is nu een kleine groene long. Die zou zijn aangetast en de ontsluiting van de supermarkt voor leverwagens geeft grote problemen op de Koninginnelaan."
Verder is gekeken naar De Punt en naar een terrein naast boerderij Holzenbosch aan de Baron van Nagellstraat. Die laatste plek zou volgens De Kruijf op zich goed zijn, maar laat wat betreft uitvoering te lang op zich wachten. Het college verwacht, dat een grotere Albert Heijn meer klandizie van de campings naar Voorthuizen trekt. De nieuwe plek is volgens de wethouder goed bereikbaar. De ontsluiting van de woonwijk ter plaatse ziet hij niet als een knelpunt. "Iedere plek heeft vraagstukken rond de verkeersafwikkeling."

Dramatisch
Het vraagstuk rond AH heeft volgens Van den Hengel de totstandkoming van de Detailhandelsvisie stil gelegd. "Anders was die er al lang geweest." Nu hoopt hij hem in maart aan de nieuwe gemeenteraad voor te leggen. "Als je zegt 'AH gaat weg' is dat dramatisch, maar je kunt ook kijken naar wat ervoor in de plaats kan komen. De HEMA schijnt een serieuze gegadigde te zijn. Dat is ook een publiekstrekker. En voor alleen de HEMA is het geboiuw te groot, dus wellicht kan er ook een leuke sport- of modezaak komen." Daarover worden afspraken met de exploitant van de AH gemaakt.

Voor senioren is vanmorgen door de gemeente Barneveld en de Stichting Welzijn Ouderen Barneveld een rondrit gehouden.

BARNEVELD - Nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen werden onder de loep genomen en bezocht, zoals ontwikkelingen in de wijken Veller en De Burgt in Barneveld, Blankensgoed in Voorthuizen, maar ook het Kulturhus in Kootwijkerbroek, het Kulturhus in De Glind, het Schaffelaartheater en de in aanbouw zijnde Kruimelstaete in Garderen. Onderweg wordt een koffiestop gehouden bij het Kulturhus in Kootwijkerbroek waar u informatie krijgt over de realisatie van het multifunctionele gebouw. Vanmorgen stapten veel senioren in, eerst bij het SWOB-gebouw aan het Mensingapad en daarna bij Ruimzicht. Alle plaatsen in de bus waren bezet.