Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - De bekende zangers Wolter Kroes en Frans Duijts met zijn band treden tijdens Koninginnedag 2011 's avonds op in Voorthuizen. Dat kon de Oranje Vereniging Voorthuizen maandagavond melden tijdens de algemene ledenvergadering.

Het bestuur zegt erg blij te zijn met de twee grote artiesten die ze in huis hebben gehaald. De band van Frans Duijts speelt het avondprogramma aan elkaar. Daarna treden de zangers zelf op.

Het muzikale middagprogramma op Koninginnedag wordt opgeluisterd door EVC uit Enschede en de Pegasus Pipes and Drums.

Verder wordt gemeld dat de vergunning voor het afsluitende vuurwerk rond is en dat het een groot spektakel gaat worden. "Het zal niet met een sisser, maar met een knaller aflopen."

Het voorlopig programma voor Koninginnedag 2011 ziet er goed uit. Er wordt nog groter uitgepakt dan voorgaande jaren. In samenwerking met Sportschool Blankensgoed gaat geprobeerd worden om een vermelding in het Guinness Book of Records te krijgen met een wereldrecord Zumba-dansen. Kinderen en natuurlijk ook hun ouders moeten daarvoor minimaal een uur lang dansen.

Ook de volksspelen worden groots opgezet met onder meer tobbedansen, levende sjoelbak, doorgeefbal en hully-gullie. Er is plaats voor twaalf teams.

Men kan zich nog opgeven met een team van minimaal zes en maximaal tien à twaalf personen. Ook deelnemers uit Barneveld zijn van harte welkom. Sportieve families, buren, collega's of vrienden of vriendinnen worden uitgenodigd om mee te doen. Opgeven kan via de site www.oranjeverenigingvoorthuizen.nl.

Brasserie Buitenlust vormde een passende locatie voor een discussie over de Detailhandelsvisie Voorthuizen. De raadscommissie Samenleving besprak gisteravond het voorstel dat werd verdedigd door de wethouders Troost en Van den Hengel.

VOORTHUIZEN - Er was ruime belangstelling op de publieke tribune en er was een grote lijst van insprekers, maar Voorthuizen speelde zeker geen thuiswedstrijd. Ook deze keer ging de discussie veel minder over de detailhandelsvisie dan over de eventuele verplaatsing van Albert Heijn naar Blankensgoed. Er spelen duidelijk verschillende belangen. De consument die graag regelmatig even op de fiets langs AH gaat. Plaatselijk Belang die geen verkeersopstoppingen en parkeerproblemen door laden en lossen wil. De toonbankwinkeliers in het dorp die het gevaar zien een grote publiekstrekker te verliezen. De vastgoedeigenaren van het pand die blijkbaar al dan niet al omliggende panden in eigendom hebben en het gebied verder willen ontwikkelen. Tot slot de eigenaar van Albert Heijn, de Van den Tweelgroep, die graag meer ruimte wil om een grotere supermarkt neer te zetten. Al die verschillende belangen werden met de nodige emotie en theater voor het voetlicht gebracht. Wethouder Bram Troost gooide even een bommetje in de zaal door zijn stelling dat hij die ochtend nog in het kadaster had nagekeken of de omliggende panden inderdaad van de drie vastgoedeigenaars die ook het pand van AH hebben, in bezit zijn en dat was niet zo. Dat werd later tegengesproken door één van de eigenaars, de heer Morren. Ook was er een uitgebreid welles nietes spel of de architect van de vastgoedeigenaren nu wel of niet met mensen van Ahold had gesproken en of de directie van Ahold wel van zins was om mee te werken of niet. De toonbankwinkeliers vonden dat de klankbordgroep gepasseerd was en dat de gemeente ineens 180 graden in visie was omgedraaid. De advocaten van één van de vastgoedeigenaren stelden dat de gemeente procedureel niet goed had gehandeld. Regelmatig werd een ambtelijke mail aangehaald waaruit bleek dat uitbreiding toch mogelijk was.

De supermarkt in Voorthuizen, moet die nou in het centrum blijven, of toch verhuizen naar de nieuwe wijk Blankensgoed in Voorthuizen? Het houdt de gemoederen al langer bezig. De één wil dat de supermarkt in het centrum blijft, de ander vindt dat de Albert Heijn niet snel genoeg naar Blankensgoed kan verhuizen. Volgens Adriaan Guldie van de lokale VVD kan de supermarkt best naar Blankensgoed verhuizen, maar hij heeft ook oog voor de bezwaren van tegenstanders.

De toekomst van de AH en de komst van een Hema houden de gemoederen in Voorthuizen bezig.


VOORTHUIZEN - Onlangs stelde het college in de Detailhandelsvisie Voorthuizen vast dat de Albert Heijn mag verhuizen naar Blankensgoed, mits er wel een andere publiekstrekkende winkel als bijvoorbeeld de Hema voor in de plaats komt. De gemeenteraad zal de Detailhandelsvisie op 28 september behandelen, maar Guldie neemt al even een vooruitblik op deze raadsvergadering.

Guldie vraagt zich openlijk af wat meer belang heeft. "Een grote goed bereikbare supermarkt voor Voorthuizenaren en recreanten, of een slecht bereikbare supermarkt, die toegevoegde waarde heeft voor omliggende winkeliers?". Hij reageert hiermee op kritiek van overige winkeliers in Voorthuizen die tegen de verhuizing van de Albert Heijn naar Blankensgoed zijn. Zij stellen dat de supermarkt juist een publiekstrekker is naar het centrum in Voorthuizen, wat ertoe leidt dat het centrum druk blijft en ook andere winkels goed bezocht blijven. Zij zijn bang dat het publiek met de verhuizing van de Albert Heijn wegblijft.

Guldie snapt er niets meer van. "De ondernemersvereniging wil dat ie blijft. Plaatselijk belang dat ie gaat. De verhuurder dat ie blijft. En de huurder dat ie gaat! Waar gaat dit over", zegt hij in zijn weblog. Hij vindt dat er in ieder geval iets moet gebeuren. Ook andere politieke partijen vinden dat de Albert Heijn mag verhuizen, mits er gedegen vervanging komt in het centrum. Spannende tijden dus voor de gemeenteraad, ook omdat er vanuit de ondernemersvereniging en de huurder weerstand is.