Barneveld Vandaag

BARNEVELD - Het college wijkt opnieuw af van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid ten faveure van Arcadis.

Arcadis krijgt opnieuw een directe gunning in Barneveld

Het bureau krijgt rechtstreeks de opdracht om het zogenaamde 'Pootje-Noord' te gaan uitwerken. Het 'pootje' is het wegvak, dat de Apeldoornsestraat (N344) in Voorthuizen langs Blankensgoed moet gaan verbinden met de provinciale weg N303. Het is als zodanig deel van de nieuwe rondweg om Voorthuizen.

Arcadis maakt ook voor het westelijke deel van de rondweg het bestemmingsplan en voert de bijbehorende onderzoeken uit. Gezien de verwevenheid van beide wegvakken en de milieueffectrapportage, die voor het geheel van de rondweg is uitgevoerd, vinden B en W het gewenst, dat Arcadis ook het 'pootje' oppakt. Dat is "meer dan wenselijk" vanwege "een goede afstemming, efficiëntie en daardoor mogelijk lagere kosten".

Eerder werd ook de uitwerking van het plan voor de Harselaartunnel direct aan Arcadis gegund.

VOORTHUIZEN - Er is ruimte voor een extra supermarkt in Voorthuizen. Dat blijkt uit het onderzoek, dat de eigenaar van de Albert Heijn-vestiging heeft laten doen.

De koopkracht in Voorthuizen neemt flink toe, zo wordt verwacht.Ruimte voor extra super in Voorthuizen

Het onderzoek moest gedaan worden omdat Gerard van den Tweel de AH om te kunnen uitbreiden wil verplaatsen naar Blankensgoed. Burgemeester en Wethouders hebben Van den Tweel nu laten weten, dat daar - althans vanuit economisch oogpunt - geen bezwaren teegn zijn.

Al eerder is onderzoek gedaan naar de koopkracht in Voorthuizen. Het jongste onderzoek geeft echter meer ruimte dan eerder berekend. Vier jaar geleden waren de bestedingen per vierkante meter verkoopoppervlak volgens het college veel lager. Bovendien waren de nieuwbouwplannen in Voorthuizen-Zuid nog niet meegerekend.

Tot nu toe moest Van den Tweel nog garanties geven, dat op de plek aan de Hoofdstraat die hij achterlaat, geen nieuwe supermarkt zou komen. Die garanties zijn er nooit gekomen, maar het nieuwste onderzoek laat ook zien, dat dat economisch gezien geen bezwaar meer zou zijn.

Anderzijds verwachten B en W niet, dat zich op de plek aan de Hoofdstraat - juist gezien de beperkte bereikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden, waardoor AH daar weg wil - een andere super zal willen vestigen.

Dat AH naar Blankensgoed verhuist staat overigens nog niet vast. Na een uitspraak van de Kroon moet daarvoor een apart bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Van den Tweel kijkt volgens de gemeente ook "met een half oog naar de locatie Holzenbosch", maar dat heeft niet de voorkeur van het college.

Na een jaar te hebben overgeslagen organiseert woninginrichting van de Kamp dit jaar weer een grote gratis toegankelijke vuurwerkdemonstratie. En wel op zaterdag 18 december aanvang 20.00 uur op het Oranjeterrein in Voorthuizen (het terrein gaat om 19.30 uur open).

Hans van de Kamp kan het niet laten, er komt weer een vuurwerkshow!

Hans van de Kamp: "De ontwikkelingen in de vuurwerkwereld staan niet stil. Vuurwerkcakes tot wel 500 gram kruitgewicht worden verder doorontwikkeld. Onze vuurwerkleverancier Wolff is toonaangevend, diverse polls op internet bevestigen dit. Polls die gingen over: welke importeur levert het mooiste vuurwerk en welke vuurwerklijn heeft de beste prijs/kwaliteit verhouding, het mooiste vuurwerkproduct en de mooiste vuurwerkwinkel. In deze polls komt de leverancier van ons vuurwerk al 3 jaar achtereen als beste uit de bus. En daar zijn wij best trots op."

Daarom dit jaar toch weer een vuurwerkdemonstratie. Omdat het een gezellig evenement is en omdat het voor de consument een extraatje is om kennis te maken met ons assortiment vuurwerk. Tijdens de vuurwerkdemonstratie worden de bezoekers weer uitgebreid getrakteerd op gratis koffie en warme chocolademelk, maar vooral op een uitgebreide bloemlezing van het vuurwerk dat bij Van de Kamp te krijgen is: de hardste knallen, de mooiste bouquetten, spectaculaire cakes, alles gevarieerd in prijs.

Bij de ingang wordt een afsteeklijst verstrekt waarop staat vermeld wat er wordt afgestoken met enkele kenmerken van het vuurwerk zoals het kruitgewicht, het aantal schoten en de prijs. Ook dit jaar is er een prijspuzzel waarmee prijzen te winnen zijn.

Colinda van de Kamp: "Dit jaar wordt de vuurwerkdemonstratie mede mogelijk gemaakt door van de Hul en Luigjes, Sportschool Blankensgoed en Fortune Hotdrinks. En daar zijn wij erg blij mee. Nu nog hopen dat het weer ook weer mee zal werken....."