Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - Het college van B en W deelt de zorg van de ChristenUnie over de verhuizing van Albert Heijn in Voorthuizen niet.

Dat antwoorden B en W op vragen van CU-raadslid Lucas Scheijgrond. Die stelde vorige maand, dat de gemeenteraad nog niets besloten heeft over de verhuizing van AH naar Blankensgoed en de bestemmingswijziging ter plaatse nog niet in gang is gezet, laat staan zeker is.

Het college stelt dat in zijn algemeenheid winkelcentra "permanent aan verandering onderhevig zijn en derhalve gepaste aandacht van ons colleeg vragen. In die zin delen wij uw zorgen."

Passende invulling

Maar over het verhuizen van Albert Heijn naar Blankensgoed als zodanig maakt het college zich geen zorgen. De supermarkt blijft voor Voorthuizen beghouden terwijl de verkeersdruk en parkeerdruk in het centrum afnemen. Tegelijkertijd blijft de winkelbestemming voor het oude terrein gehandhaafd, zodat daarvoor "een passende invulling" kan worden gevonden. Het standpunt van het college wordt volgens haar ondersteund door de distributie-planologische onderzoeken, die echter niet openbaar zijn.

Marktruimte

Ook ziet het college niet dat de AH met 1400 vierkante meter buiten het winkelcentrum in strijd zou zijn met de vorig jaar vastgestelde Structuurvisie Kernen Barneveld omdat er "marktruimte aanwezig" zou zijn.

VOORTHUIZEN - Albert Heijn mag van B en W naar Blankensgoed. Alle alternatieven zijn planologisch en financieel niet haalbaar, aldus het college.
BV_albert_heijn
Wat B en W betreft mag Albert Heijn verhuizen.

In een memorandum voor de gemeenteraad schrijft het college, dat uit onderzoek, dat Albert Heijn dit jaar door DHV heeft laten uitvoeren, blijkt, dat er ruimte is. Een nieuwe goed bereikbare supermarkt zou namelijk een ‘koopkrachttoevloeiing’ van 35 procent naar Voorthuizen veroorzaken.
De uitkomsten van dit meest actuele onderzoek zijn zo in lijn met eerdere onderzoeken van DTNP en Ecorys.

De huidige plek van Albert Heijn in de Hoofdstraat voldoet niet qua ruimte en bereikbaarheid, andere lokaties in het centrum zijn doorgerekend, maar niet haalbaar bevonden.
Omdat er ruimte is voor een éxtra supermarkt “wordt de detailhandelsstructuur van Voorthuizen behoudens de normale concurrentieverhoudingen niet aangetast”, aldus het college. Bovendien kan zich op de lokatie van Albert Heijn ook weer een andere supermarkt vestigen.

Al met al willen B en W meewerken aan “benutting van de aangetoonde ruimte” en vestiging van Albert Heijn in Blankensgoed. Daarvoor moet AH met een concrete bouwaanvraag komen, waarop dan een bestemmingswijziging in procedure wordt gebracht. (De eenvoudige ‘nadere invulling’ van het bestaande bestemmingsplan, die eerder was bedacht, is door de Raad van State afgewezen, red.)

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat Voorthuizenaren in hun eigen dorp hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, zegt secretaris Martin Schuit. "Nu rijden de mensen naar een super buiten het dorp, waar ze kunnen parkeren. Dat vinden wij niet gezond."

Voorthuizen.

Het gaat nog helemaal niet zo gemakkelijk worden om het 'pootje noord' tussen N303 en N344 (Apeldoornsestraat)  te realiseren en het is ook eigenlijk niet nodig.

Dat stelt Leefbaar Voorthuizen naar aanleiding van de perikelen rond het zwembad.

Nu de rondweg langs Voorthuizen uiteindelijk langs de westzijde van het dorp komt, is het volgens De Jager niet meer zo belangrijk om het stukje weg, dat oorspronkelijk een deel van de oostelijke omleiding zou zijn, nog aan te leggen. Daarbij waarschuwt De Jager er voor dat het nieuwe wegvak geluidsoverlast voor Blankensgoed zal opleveren en pal langs een kwestbaar natuurgebied en de begraafplaats moet worden aangelegd. Aanleg zou daardoor nog wel eens meer voeten in aarde kunnen hebben dan gedacht.