Afbeelding bij bericht

In de nieuw te bouwen woonwijk Blankensgoed in Voorthuizen zijn overblijfselen van een boerderij uit de late ijzertijd (ongeveer 100 v. Chr.) en een bijgebouw uit de Middeleeuwen (11e-12e eeuw) gevonden. Deze archeologische vondsten zijn gedaan tijdens het bouwrijp maken van wegcunetten in de nieuwbouwwijk. RAAP Archeologisch Adviesbureau doet vandaag – vrijdag 30 maart 2007 – voor het laatst onderzoek op het bouwterrein.

Vroege bewoning
De aangetroffen overblijfselen onderschrijven de stelling, dat dit gedeelte van Voorthuizen al in een vroeg stadium was bewoond. De boerderij uit de late ijzertijd – de periode direct vóór het begin van onze jaartelling – meet 20 x 8 meter. Verspreid over het terrein van de nieuwbouwwijk zijn al diverse prehistorische locaties aangetroffen, maar niet eerder werden zúlke duidelijke sporen als nu aangetroffen: de plattegrond van de gevonden boerderij wijst op een woon- en stalgedeelte, waarin de ‘stalboxen’ voor het vee als langwerpige kuilen zichtbaar zijn.

Het gevonden bijgebouw (met gebogen lange wanden van 14 x 6,5 meter) dateert uit een latere periode: de 11e of de 12e eeuw. RAAP Archeologisch Adviesbureau is verbaasd en verheugd over deze vondst. Al eerder werd vastgesteld, dat hier een domeingoed heeft gelegen.

De vondst van het bijgebouw betekent wellicht, dat dit domeingoed al eerder was bewoond en dus voorgangers moet hebben gehad die veel óuder zijn dan tot op dit moment werd aangenomen.

Domeingoed
Daarnaast bestond al zekerheid over het feit, dat onder de boerderij aan de Kerkstraat 72-74 restanten van een oudere boerderij liggen. Deze boerderij maakte eertijds deel uit van het domeingoed, waarvan de geschiedenis naar alle waarschijnlijkheid teruggaat tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw, mogelijk zelfs tot de 15e eeuw. Het is vrijwel zeker, dat dit domeingoed behoorde tot het grondbezit van de abdij van Elten (nabij Emmerich in Duitsland). Nog in 1780 komt deze boerderij in de kronieken voor, wanneer een schatting van de waarde van dit domeingoed wordt gedaan. Uit deze schatting blijkt, dat hier een relatief rijk domeingoed heeft gelegen.

Wanneer de huidige boerderij wordt gesloopt – in verband met de realisering van de woonwijk Blankensgoed – kan nader onderzoek naar deze locatie worden gedaan.

 

Barneveld, 27 maart 2007

Nummer 07-035