VOORTHUIZEN - In Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Blankensgoed ontwikkeld. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan geschreven door de stedenbouwkundigen van de gemeente Barneveld. Het beeldkwaliteitsplan is het kader waarbinnen de architectuur van de woningen vorm moet krijgen. Iedereen die bouwt in het plangebied moet zich eraan houden.
Met het vooraf bepalen van de gewenste stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit wordt gestreef naar een voor de wijk eigentijdse woonomgeving. Een moderne woonwijk, waarin de architectonische kwaliteit van vandaag de toon aangeeft.
Betrokkenen bij of geïnteresseerden in de wijk Blankensgoed kunnen het beeldkwaliteitsplan op cd-rom verkrijgen bij Communicatie, tel. 495911.