VOORTHUIZN - Of er onder de huidige boerderij nog historische juweeltjes liggen: de familie Van Galen kan er niet wakker van liggen.
Zij verlaten dit jaar de boerderij op Kerkstraat 72/74. Dit in verband met de komst van de nieuwe wijk Blankensgoed. In de directe omgeving zijn tweeduizend jaar oude sporen vn bewoning aangetroffen.
De hoeve is al generaties lang eigendom van de Van Galens, maar spijt dat ze moeten vertrekken hebben ze niet. Het echtpaar woont er sinds 1969. "Maar wij zijn heel nuchter. Ik heb geen speciale band met een hoop stenen", zegt mevrouw Van Galen. De Van Galens zijn bezig een nieue wonin te bouwen. Die komt op pakweg honderd meter van de boerenhoeve te staan.

De Van Galens zijn bezig een nieuwe woning te bouwen