VOORTHUIZEN - Zeker is dat onder de boerderij aan de Kerkstraat 72-74 in Voorthuizen resten van een oudere boerderij liggen. Dat is nu extra interessant omdat in de directe nabijheid overblijfselen zijn gevonden van een boerderij uit de late ijzertijd en een bijgebouw uit de Middeleeuwen. Het oudste gebouw is van vóór onze jaartelling, zo rond 100 voor Christus. De vondst werd vrijdag bekend gemaakt.

In verband met de nieuw te bouwen wijk Blankensgoed moet de boerderij op nummer 72-74 worden gesloopt. Dan zal nader onderzoek worden verricht. Wellicht levert dat onderzoek nog meer historisch interessant materiaal op.

De archeologische vondsten zijn gedaan tijdens het bouwrijp maken van wegcunetten in de
nieuwbouwwijk. De aangetroffen overblijfselen onderschrijven de stelling, dat dit gedeelte van Voorthuizen al in een vroeg stadium was bewoond. De boerderij uit de late ijzertijd meet ongeveer twintig bij acht meter.

Verspreid over het terrein van de nieuwbouwwijk zijn al diverse prehistorische locaties aan-
getroffen, maar niet eerder werden zulke duidelijke sporen als nu aangetroffen: de plattegrond van de gevonden boerderij wijst op een woon- en stalgedeelte, waarin de 'stalboxen' voor het vee als langwerpige kuilen zichtbaar zijn.

Het gevonden bijgebouw (met gebogen lange wanden van 14 x 6,5 meter) dateert uit een latere periode: de 1 le of de 12e eeuw. RAAP Archeologisch Adviesbureau is verbaasd en verheugd over deze vondst. Al eerder werd vastgesteld, dat hier een domeingoed heeft gelegen.

De vondst van het bijgebouw betekent wellicht, dat dit domeingoed al eerder was bewoond en dus voorgangers moet hebben gehad die veel óuder zijn dan tot op dit moment werd aangenomen.

Hoop op meer oude resten