‘Mooie afronding dorpskern’

VOORTHUIZEN - Een kleine honderd genodigden waren er gistermiddag getuige van hoe wethouder Gerrit Tijmensen het startsein gaf voor de bouw van de wijk Blankensgoed in Voorthuizen. De wethouder deed dat door een kuub cement te storten voor de fundering van één van de 230 woningen die hier worden gebouwd.
De wijk wordt in vier fases gebouwd en moet in 2010 klaar zijn. De gemeente schat dat Blankensgoed straks zo'n 600 bewoners gaat tellen. ''Dat is een goede zaak voor de vitaliteit van het dorp'', zo zei Tijmensen in zijn toespraak in dorpshuis 't Trefpunt. Ook de situering van de wijk vindt Tijmensen goed
gekozen. ''Het is een mooie afronding van de dorpskern.''
Tijdens het bouwrijp maken van de grond is gebleken dat er al heel lang mensen wonen op Blankensgoed. Archeologen hebben sporen ontdekt die aantonen dat er al sinds het begin van onze jaartelling mensen wonen in dit deel van Voorthuizen. Zo zijn er kuilgaten, oude greppels en een gracht teruggevonden. Ook zijn er aardewerk scherven uit de zeventiende eeuw gevonden. Archeologen hopen op nog meer vondsten als de boerderij van de familie Van Galen eind dit jaar wordt gesloopt. Deze boerderij (Kerkstraat 72-74) is na de oorlog gebouwd, op de plek van een veel ouder exemplaar. Deze oudere boerderij is, als zoveel woonhuizen en boerderijen in dit deel van Voorthuizen, tijdens de bevrijding in april 1945 verwoest. De naam van de nieuwe woonwijk verwijst naar het verleden: Blankensgoed is een naam die stamt uit de middeleeuwen. Een groot deel van de grond voor de woonwijk behoorde vroeger bij dit Blankensgoed. Om de start van de woonwijk extra luister bij te zetten werd een boekje gepresenteerd, getiteld 'Blankensgoed. In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal'. Dit fraai geïllustreerde boekje, gedrukt in een oplage van 750 stuks, wordt aan alle nieuwe bewoners van de wijk uitgereikt. Wethouder Tijmensen overhandigde gisteren het eerste exemplaar aan Jan en Gerrie van Galen, de bewoners van de boerderij Kerkstraat 72. De wethouder: ''Voor hen is het meer dan zomaar een ontwikkeling.'' Daarbij verwijzend naar het feit dat een groot deel van de grond eigendom was van deze familie die er sinds 1888 heeft gewoond.

Jan en Gerrie van Galen met het boekwerk
Jan en Gerrie van Galen met het boekje over Blankensgoed.
Rechts op de achtergrond hun boerderij. Links op de foto is te zien dat er al volop wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk.
FOTO: JAN RUYNE