BARNEVELD - De meerderheid van de gemeenteraad gaat niet zomaar akkoord met het voorbereiden van een bestemmingsplan, dat vestiging van Albert Heijn op Blankensgoed mogelijk moet maken.

Het college heeft op basis van onderzoek naar verhuizing van Albert Heijn al een bestemmingswijziging in procedure gebracht om vestiging aan de Rubensstraat mogelijk te maken. "Dat is in strijd met de kaders die de raad gesteld heeft", stelde Dick van Rheenen van Burger Initiatief dinsdagavond vast. De gemeenteraad wilde in meerderheid, dat verhuizing van Albert Heijn mogelijk wordt gemaakt, maar had zich juist níet vastgelegd op een lokatie. Het college heeft bureau Seinpost echter geen mogelijke lokaties latenonderzoeken, maar rechtstreeks aangestuurd op Blankensgoed.

Burger Initiatief heeft daarom vragen gesteld over de handelwijze van het college en wil dat de raad zich eerst daarover uitspreekt voor het proces verder gaat.

Wethouder Gerard van den Hengel stelde, dat de raad zich al uitgesproken heeft, maar alleen VVD en SGP waren dat met hem eens.

ChristenUnie, CDA en Pro'98 ondersteunden het standpunt van Burger Initiatief. "Dat is een meerderheid", constateerde burgemeester Asje van Dijk.