Beren op de rondweg
Het landbouwverkeer in Voorthuizen blijft een punt van geschil tussen gemeente en provincie. De gemeente heeft de provincie opnieuw laten weten, er “zeer aan te hechten”, dat landbouwverkeer straks op de rondweg mag. De provincie wil dat niet vanwege de hinder voor het doorgaand verkeer.

Door Theo van der Zalm


VOORTHUIZEN - Er zijn nog verscheidene punten, waarover ook na de tervisielegging van het plan nog geen overeenstemming  tussen gemeente en provincie is bereikt. Zo beklaagt Barneveld zich, dat de provincie geen inzicht geeft over de aansluiting van de rondweg op de Baron van Nagellstraat.
De provincie gaat uit van de huidige situatie en negeert dat ze zelf heeft geëist dat de kruising op die plek wordt vergroot voor het verkeer naar Harselaar-Zuid.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij het fietsverkeer. De provincie houdt geen rekening met de snelfietsroute, waarvan de plannen bij de provincie bekend zijn, omdat die planologisch nog niet is vastgelegd. Ook over een fietstunnel bestaat nog steeds onduidelijkheid.
Een probleem signaleert de gemeente ook met de doorsnijding van onder meer voetbalvelden en een agrarisch bedrijf. De provincie stelt dat ze met de belanghebbenden heeft onderhandeld, maar de gemeente weet niets van het resultaat, maar zou wel moeten zien, dat elders het bestemmingsplan wordt aangepast als er verplaatsing nodig is. De waterberging is volgens de gemeente niet goed geregeld. Ook wil de gemeente een alternatief voor de bushalte bij de begraafplaats, die in de plannen komt te vervallen.