VOORTHUIZEN - Het college van B en W heeft vorige week een overeenkomst met de provincie gesloten over de aanleg van de rondweg langs Voorthuizen.
De aanleg van de rondweg Voorthuizen isnog nooit zo dichtbij geweest...In de overeenkomst is het tracé geregeld alsmede de aansluitingen op het gemeentelijk wegennet. De verbinding tussen de nieuwe rondweg en de Rubensstraat wordt half om half door gemeente en provincie betaald. Op de Rubensstraat komt ter plaatse een rotonde. De vierde poot daarvan is de ‘NRV’ (Noordelijke Rondweg Voorthuizen, beter bekend als het ‘pootje noord’) dat Voorthuizerweg en Apeldoornsestraat verbindt. 

Opschuiven

Wethouder Bram Troost weet, dat er in zijn eigen CDA ideeën leven om dit stukje rondweg noordelijker (ten noorden van de begraafplaats) op de Voorthuizerweg aan te sluiten, “maar dit is het standpunt van het college.” Hij ruimt in, dat de gemeenteraad kan besluiten om de aansluiting van het noordelijke segment op te schuiven, maar wijst erop, dat dat hoe dan ook tijd zou kosten. De noordboog zou al gauw over grondgebied van de gemeente Nijkerk moeten lopen “en die wil dat niet”, aldus Troost. Ook ontstaat dan een onlogische winkelhaak in de verbinding naar de westelijke rondweg.

Wilbrinksbosch

Een wijdere boog om Blankensgoed is sowieso uitgesloten omdat het Wilbrinksbosch - deel van de Ecologische Hoofdstructuur - dan aangetast zou worden. Er wordt juist extra een brug met een voor rolstoelen haalbare helling over de noordboog aangelegd zodat wandelaars en fietsers vanuit Voorthuizen het bos kunnen bereiken. 

Begraafplaats

De rondweg zelf komt wat verder van de begraafplaats dan eerder gedacht. Daardoor is er ruimte om die in de toekomst uit te breiden en van een geluidswering te voorzien. Het verbindingsstuk naar de Rubensstraat komt er dichter langs en krijgt gelijk een muur of wal. 

2016

Donderdag 13 december is er weer een inloopavond voor bewoners van Voorthuizen. Begin volgend jaar wordt het plan voor de rondweg dan definitief door Provinciale Staten vastgesteld. Volgens de overeenkomst verplicht de provincie zich dan de aanleg uiterlijk 31 december 2016 gereed te hebben. Het noordelijke segment van de rondweg wordt door de gemeente een paar maanden later dan de provinciale weg in procedure gebracht en aangelegd.