VOORTHUIZEN - De ondernemers in Voorthuizen hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de plannen om Albert Heijn naar de rand van het dorp te verplaatsen.
De Voorthuizense ondernemers gaan hetgevecht aan met het Barneveldse collegevan B en W.De Ondernemers Vereniging Voorthuizen wijst erop, dat vestiging van en supemarkt aan de rand van een dorp in strijd is met het rijksbeleid, waarin de Tweede Kamer in 2006 heeft vastgelegd, dat ontwikkelingen aan de randen niet ten koste van bestaande winkelgebieden mogen aan. Dezelfe lijn ligt vast in het provinciaal Streekplan.De OVV stelt, dat de onderbouwing, die Albert Heijn door onderzoeksbureau DHV heeft laten opstellen rammelt. Zelf hebben de ondernemers een ander bureau - Droogh, Trommelen en Partners - de zaak nog een kritrisch laten bekijken en DTNP laat niet veel heel van de argumentatie van DHV. 

Boodschappen

Waar DHV kansen ziet voor een andere functie - meer vermaak - voor het centrum, waarschuwt DTNP ervoor, dat het juist de dagelijkse boodschappen zijn, die het centrum nu overeind houden. Verder is DHV veel te optimistisch waar het gaat om de totale vraag naar supers in Voorthuizen en omgeving. Het is dan ook maar zeer de vraag wie of wat er in de vrijgekomen ruimte van AH zal trekken. Meer aanvragen tot verplaatsing naar de rand van het dorp zullen het gevolg zijn.De OVV voorziet, dat door crisis, internetverkoop en vergrijzing uiteindelijk het centrum “aantoonbaar naar de knoppen gaat.”

Mokerslag

“Het kan toch niet zo zijn, dat een grote ondernemer geholpen wordt met een verhuizing en dat de bestaande winkeliers hierdoor een mokerslag te verwerken krijgen”, schrijft de familie Steenkamer, verwijzend naar de verhuizing van de AH in Nijkerk en de gevolgen daarvan. Behalve tal van lokale ondernemers mengt ook Jumbo Supermarkten BV zich in de strijd. De keten, die vorig jaar en vestiging op de plaats van Super de Boer opende, stelt vast, dat na verhuizing én uitbreiding van Albert Heijn er geen ruimte meer is voor nóg meer vierkante meters levensmiddelen op de oude lokatie van AH. 

Wijkontsluiting

De bewoners van Blankensgoed hebben zo hun eigen problemen met de komst van de grootgrutter. Zij voorzien, dat hun enige ontsluitingsweg van hun wijk met 275 woningen met regelmaat wordt geblokkeerd door verkeer van en naar Albert Heijn.