VOORTHUIZEN - Het heeft weinig zin het dorpscentrum van Voorthuizen ‘een nieuwe laklaag’ te geven als met Albert Heijn tegelijkertijd ‘de motor’ eruit gehaald wordt.Dat is de reactie van Ondernemers Vereniging én marktkooplui op het besluit van burgemeester en wethouders om de verplaatsing van Albert Heijn uit het centrum naar Blankensgoed in procedure te brengen.De ondernemers wijzen er nog eens op, dat ze al jaren met de gemeente in gesprek zijn over de Handelsvisie Voorthuizen. Volgens de brief van de OVV was in de klankbordgroep, waarin met de gemeente werd overlegd, eerder dit jaar nog afgesproken, dat “alles op alles gezet” zou worden om Albert Heijn in het centrum te houden.Kort daarop besloot het college om in principe aan verplaatsing mee te werken. De ondernemers voorzien ernstige consequenties. “Er bestaat namelijk geen branche die op het niveau van een dorpskern eenzelfde aantrekkende werking heeft.”

Zelfs al zou er een andere supermarkt in het pand van AH trekken, dan zou dat geen compensatie zijn voor de bezoekersstroom, die AH aantrekt.Het gevolg zal zijn “minder drukte en levendigheid in de Hoofdstraat, teruglopende omzet in veel branches, sluiting of vertrek van verswinkels, toename van horeca, baliekantoren en kapsalons en mogelijk leegstand.”De OVV wijst op het voorbeeld van Nijkerk, waar men de verhuizing van de Albert Heijn voor het Molenplein na meer dan tien jaar nog steeds niet te boven is.De ondernemers zien de verhuizing dan ook als “een cruciale fout” en dringen erop aan, die te herstellen.