VOORTHUIZEN - Het bestemmingsplan dat de verhuizing van Albert Heijn naar Blankensgoed mogelijk moet maken wordt in procedure gebracht. Optioneel wordt los daarvan de vestiging van nog een paar aanleunwinkels mogelijk.
Dat hebben B en W besloten naar aanleiding van het verzoek van Van de Kolk Garderen BV om 1400 m2 commerciële ruimte en 28 huurappartementen erboven te mogen realiseren. Omdat de Van den Tweel Groep, de eigenaar van de AH in Voorthuizen, en de Woningstichting Barneveld hebben toegezegd is de economische haalbaarheid van het plan voldoende aangetoond.Het omringende terrein krijgt een parkachtige inrichting, waarin ‘water’ en ‘spelen’ “nadrukkelijk een plek hebben gekregen.”

Buurwinkels

Het bestemmingsplan bevat een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid voor B en W. Daarmee kunnen drie nu geplande woningen aan het Vlasbekje een detailhandelsbestemming krijgen. Het college wil de realisering van de supermarkt daarmee niet ophouden. Zowel Van de Kolk als Van den Tweel hebben echter schriftelijk toegezegd, dat zij geen bezwaar zullen maken, als het college die bevoegdheid gebruikt en AH dus buren krijgt.