VOORTHUIZEN - De verhuizing van Albert Heijn naar Blankensgoed is van de baan. De gemeenteraad zette vanavond een streep door de plannen.


Het bestemmingsplan dat de verhuizingvan AH mogelijk moet maken is door degemeenteraad afgewezen.Een brede meerderheid van Burger Initiatief, ChristenUnie, Pro’98 en CDA vindt, dat het college met haar voorstel verhuizing naar Blankensgoed mogelijk te maken teveel naar de wens van ondernemer Van den Tweel gekeken heeft met voorbijgaan aan het algemeen belang van goede ruimtelijke ordening en verkeersafwikkeling.Dick van Rheenen (BI) stelde, dat het college “te gemakkelijk over de verkeerssituatie” op het Vlasbekje denkt, als AH daar eenmaal zit met een paar verswinkels. “De hele wijk staat vast als er een vrachtwagen moet lossen”, aldus Ariën Appeldoorn (CDA).Daarnaast voorspelde Van Rheenen, dat het plan “een dankbare schietschijf bij de Raad van State” zou opleveren omdat de onderbouwing ervan rammelt. Enerzijds is er het ontbreken van een Detailhandelsvisie, waaraan zo’n plan getoetst zou moeten worden. “we voeren een mank debat”, vond Lucas Scheijgrond (CU) dan ook.Anderzijds is het in strijd met het provinciaal beleid, merkte Aad Barendregt (Pro’98) op. Scheijgrond hield het college voor, dat “nieuwe locaties voor detailhandel niet ten koste mogen gaan van de bestaande detailhandelsstructuur.” Dat staat letterlijk in beleidsnota’s van zowel rijk als provincie. Ook met de cijfers waarop het college haar voorstel baseerde veegden de raadsleden de vloer aan. “Geen onderzoek, maar louter een schatting van ambtenaren”, aldus Scheijgrond. Barendregt wees erop, dat B en W uitgaan van meer toeristen de komende jaren terwijl de bezetting van campings door luxere onderkomens juist afneemt.


‘Niet stilstaan’

Alleen VVD en SGP steunden het collegevoorstel. “Laten we het dorp niet op slot zetten”, bepleitte Jan Willem van den Born (VVD). “AH vertrekt toch niet uit Voorthuizen; het zit 700 meter verderop. Menig dorp zou blij zijn met zo’n investering van 10 miljoen!”SGP-woordvoerder Henk van den Brink onderkende wel problemen, maar wilde “de eerder gemaakte afspraken met de ontwikkelaar van Blankensgoed niet openbreken.”Ook wethouder Bram Troost deed een poging het collegevoorstel te verdedigen. “Wij lezen de tekst een tikje anders”, hield hij Barendregt voor, die daarop een hopeloos gebaar maakte. Burgemeester Asje van Dijk deed nog een poging om de raad haar oordeel te laten uitstellen, want hij had “niet het gevoel dat we alles hebben afgewogen”. Dat viel niet goed. Zelfs de VVD had geen behoefte om de zaak weer uit te stellen. De raad wil nu eerst een detailhandelsstructuur. Zou daaruit blijken, dat verhuizing van Albert Heijn naar een andere plek voor Voorthuizen goed is, dan kan dat opnieuw besproken worden.