De soap om Albert Heijn in Voorthuizen gaat maar door. Vorig jaar besloot de Raad dat er eerst een Detailhandelsvisie moet komen, maar VVD en SGP hebben niet opgegeven en proberen nu Pro om te krijgen om toch eerst tot verplaatsing van Albert Heijn te besluiten.

Dat dat juridisch en bestuurlijk niet de goede volgorde is en het resultaat uiteindelijk dus nul kan zijn, doet kennelijk niet ter zake. Raar? Dat denkt u maar. Er zijn jaren geleden afspraken gemaakt. Dingen als onderzoek en procedures kunnen zomaar tot een uitkomst dwingen, die niet is afgesproken en in Barneveld geldt ‘een man een man, een woord een woord’. De een krijgt dit, de ander dat en wie daarbij vergeten is, krijgt ter compensatie weer iets anders, als hij tenminste iemand is die meetelt of vrienden heeft die meetellen. Zo werd het oude Rome al bestuurd en pas Napoleon is met een ander systeem gekomen, dat volgens die wijsneuzen in Den Haag beter voor iedereen zou moeten zijn. Na 200 jaar zouden ze daar toch moeten inzien, dat dat ook niet werkt? Barneveld heeft het gelijk van eeuwen aan zijn kant.Vervelend als rechters in Arnhem of Den Haag daar geen boodschap aan hebben, maar daar kan niemand iets aan doen. Jammer dan.Het is een botsing van culturen. Barnevelders maken eerst afspraken en volgen dan de wettelijke procedures als een soort rituele dans. Jammer wel van het geld dat met dit soort kamikaze-acties wordt verbrand.