VOORTHUIZEN - Het college van B en W deelt de zorg van de ChristenUnie over de verhuizing van Albert Heijn in Voorthuizen niet.

Dat antwoorden B en W op vragen van CU-raadslid Lucas Scheijgrond. Die stelde vorige maand, dat de gemeenteraad nog niets besloten heeft over de verhuizing van AH naar Blankensgoed en de bestemmingswijziging ter plaatse nog niet in gang is gezet, laat staan zeker is.

Het college stelt dat in zijn algemeenheid winkelcentra "permanent aan verandering onderhevig zijn en derhalve gepaste aandacht van ons colleeg vragen. In die zin delen wij uw zorgen."

Passende invulling

Maar over het verhuizen van Albert Heijn naar Blankensgoed als zodanig maakt het college zich geen zorgen. De supermarkt blijft voor Voorthuizen beghouden terwijl de verkeersdruk en parkeerdruk in het centrum afnemen. Tegelijkertijd blijft de winkelbestemming voor het oude terrein gehandhaafd, zodat daarvoor "een passende invulling" kan worden gevonden. Het standpunt van het college wordt volgens haar ondersteund door de distributie-planologische onderzoeken, die echter niet openbaar zijn.

Marktruimte

Ook ziet het college niet dat de AH met 1400 vierkante meter buiten het winkelcentrum in strijd zou zijn met de vorig jaar vastgestelde Structuurvisie Kernen Barneveld omdat er "marktruimte aanwezig" zou zijn.