VOORTHUIZEN - Het is te vroeg voor de gemeenteraad om zich uit te spreken over de verhuizing van Albert Heijn. Dat vindt althans wethouder Gerard van den Hengel.

CU, Pro'98, CDA en BI willen verhuizing van AH in een totaalbeeld, niet ad hoc.

De ChristenUnie had de zaak in de commissie Bestuur aangekaart omdat het college al grond in Blankensgoed aan AH-uitbater Van der Tweel heeft verkocht en in oktober met een memo kwam, waarin ze stelt vóór verhuizing te zijn.

Lucas Scheijgrond wees er gisteravond nog eens op, dat de verhuizing van Albert Heijn niet op zichzelf staat, maar consequenties voor het hele dorp heeft. Welke is onduidelijk omdat er voor Voorthuizen nog steeds geen detailhandelsstructuur zoals voor Barneveld is. Als AH min of meer willekeurig wordt toegestaan te verhuizen en uit te breiden, kan dat precedenten scheppen, waarschuwde Scheijgrond. "Wat doet u als Jumbo en Aldi naar Holzenbosch of de Apeldoornsestraat willen?"

Adriaan Guldie (VVD) bleek er echter helemaal geen zin in te hebben om vooruit te kijken. Hij vond verhuizing "een beslissing van de ondernemer."

"Ja", zei Scheijgrond, "maar wij beslissen wel waar het mag en waar niet." Guldie hield echter vol, dat zorgen over gevolgen voor het winkelaanbod "niet onze taak" zou zijn.

'Wat is er veranderd?'

Maar ook Pro'98 en het CDA zijn niet gelukkig met de gang van zaken, zo bleek. Frank van der Lubbe herinnerde eraan, dat de raad eerder wel degelijk over verplaatsing en de gevolgen daarvan heet gediscussieerd. Daar is geen besluit uit gevolgd, maar "nu gaat het college voor uitplaatsing. Wat is er veranderd?"

Ariën Appeldoorn stelde vast, dat het college met haar memorandum tal van vragen oproept. Ook hij vindt dat verhuizing deel van een integrale afweging moet zijn. Nu komt Holzenbosch alleen maar niet als lokatie in aanmerking omdat dat niet snel genoeg voor Van der Tweel is. Daarnaast stoort het Appeldoorn dat het marktonderzoek dat AH heeft laten doen wél basis voor het standpunt van het college is, maar niet in het openbaar besproken mag worden.

Ook Dick van Rheenen (Burger Initiatief) wil eerst een detailhandelsvisie voor Voorthuizen en dan pas een beslissing over de verhuizing.

Te klein

Van den Hengel herhaalde het gestelde in het memo van oktober. Volgens hem is AH nu te klein voor Voorthuizen als groeiend dorp en is er ruimte in de markt. De raad zou rustig moeten afwachten totdat het college met een bestemmingsplan voor Blankensgoed komt. "Mijn advies is houdt uw kruit droog."