Brasserie Buitenlust vormde een passende locatie voor een discussie over de Detailhandelsvisie Voorthuizen. De raadscommissie Samenleving besprak gisteravond het voorstel dat werd verdedigd door de wethouders Troost en Van den Hengel.

VOORTHUIZEN - Er was ruime belangstelling op de publieke tribune en er was een grote lijst van insprekers, maar Voorthuizen speelde zeker geen thuiswedstrijd. Ook deze keer ging de discussie veel minder over de detailhandelsvisie dan over de eventuele verplaatsing van Albert Heijn naar Blankensgoed. Er spelen duidelijk verschillende belangen. De consument die graag regelmatig even op de fiets langs AH gaat. Plaatselijk Belang die geen verkeersopstoppingen en parkeerproblemen door laden en lossen wil. De toonbankwinkeliers in het dorp die het gevaar zien een grote publiekstrekker te verliezen. De vastgoedeigenaren van het pand die blijkbaar al dan niet al omliggende panden in eigendom hebben en het gebied verder willen ontwikkelen. Tot slot de eigenaar van Albert Heijn, de Van den Tweelgroep, die graag meer ruimte wil om een grotere supermarkt neer te zetten. Al die verschillende belangen werden met de nodige emotie en theater voor het voetlicht gebracht. Wethouder Bram Troost gooide even een bommetje in de zaal door zijn stelling dat hij die ochtend nog in het kadaster had nagekeken of de omliggende panden inderdaad van de drie vastgoedeigenaars die ook het pand van AH hebben, in bezit zijn en dat was niet zo. Dat werd later tegengesproken door één van de eigenaars, de heer Morren. Ook was er een uitgebreid welles nietes spel of de architect van de vastgoedeigenaren nu wel of niet met mensen van Ahold had gesproken en of de directie van Ahold wel van zins was om mee te werken of niet. De toonbankwinkeliers vonden dat de klankbordgroep gepasseerd was en dat de gemeente ineens 180 graden in visie was omgedraaid. De advocaten van één van de vastgoedeigenaren stelden dat de gemeente procedureel niet goed had gehandeld. Regelmatig werd een ambtelijke mail aangehaald waaruit bleek dat uitbreiding toch mogelijk was.