Plaatselijk Belang Voorthuizen houdt vast aan een overdekt zwembad op de huidige plek aan de Roelenengweg. Dat zegt secretaris Martin Schuit in reactie op Burger Initiatief, dat juist aandacht vraagt voor een alternatieve oplossing: Zeumeren.

BurgerInitiatief ziet wel wat in een overdekt bad bij de recreatieplas.

VOORTHUIZEN - De fractie van BI stelt in schriftelijke vragen aan B en W "warm voorstander van een overdekte zwembadvoorziening in Voorthuizen" te zijn. Gezien de kosten en de bezuinigingen, die de gemeente de komende jaren wil doorvoeren, denkt BI echter, "dat realisering mogelijk nog een lange weg heeft te gaan."

Burger Initiatief ziet een "prima alternatief" in het recreatiegebied Zeumeren. Volgens een advies van adviesbureau Smart Sport Solutions, dat eerder dit jaar een haalbaarheidsonderzoek afleverde, zou een combinatie van overdekt water met het open water van de plas tot een betere exploitatie kunnen leiden.

"Voordeel van dit alternatief is dat naast Voorthuizense zwemliefhebbers ook dagjesmensen op Zeumeren gebruik kunnen maken van deze voorziening", aldus BI.

Daarnaast komt er naast Blankensgoed grond vrij, die opbrengsten zou kunnen genereren, stelt BI. Daarmee zou een zwembadvoorziening op Zeumeren betaald kunnen worden. BI zou graag zien, dat het college van B en W deze optie serieus gaat onderzoeken.

Bereikbaar

"Een gepasseerd station", zegt Martin Schuit van Plaatselijk Belang. "Dat alternatief is al eerder aan de orde geweest en we hebben toen goed uitgelegd, dat het zwembad in het dorp moet blijven. Het moet goed en veilig bereikbaar zijn voor mensen met kinderen tot twaalf jaar. Dat is door de gemeente goed opgepakt."

Wel is ook Plaatselijk Belang nieuwsgierig naar de voortgang van de voorbereidingen voor het nieuwe bad. "We horen dat binnenkort van de gemeente als we weer overleg hebben." Schuit gaat er vanuit, dat de koers niet verlegd wordt. "Als er bezuinigd moet worden, zijn er nog wel andere projecten. Welke laat ik in het midden."