DEN HAAG – De gemeente Barneveld kan voorlopig nog weinig doen met een lege plek in het bestemmingsplangebied Blankensgoed in Voorthuizen. De Raad van State zette woensdag de gemeente opnieuw aan het werk na klachten van enkele buurtbewoners.

De nog niet bebouwde plek in de nieuwe woonwijk is ongeveer 6600 vierkante meter groot. De gemeente heeft de invulling van het gebied in het bestemmingsplan bewust ruim gehouden om flexibel te kunnen inspringen op wensen voor de ontwikkeling van het gebied.

De buurtbewoners vinden die onduidelijkheid ongewenst. Wordt het bestemmingsplan definitief goedgekeurd, dan kan het gebied geheel worden ingevuld voor één functie, zoals een supermarkt of een bouwmarkt. Dat zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het verkeer dat daar dan ontstaat en de luchtkwaliteit.

De Raad van State vindt dat de gemeente bij de vaststelling van het plan eerst had moeten kijken naar de gevolgen voor verkeer en luchtkwaliteit. De gemeente mag daarmee niet wachten totdat er een nadere invulling voor het gebied is gekozen. De gemeente staat nu voor de keuze om die onderzoeken alsnog te doen of toch nu al vast te stellen wat er precies in het gebied gaat komen.