BARNEVELD - Het college wijkt opnieuw af van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid ten faveure van Arcadis.

Arcadis krijgt opnieuw een directe gunning in Barneveld

Het bureau krijgt rechtstreeks de opdracht om het zogenaamde 'Pootje-Noord' te gaan uitwerken. Het 'pootje' is het wegvak, dat de Apeldoornsestraat (N344) in Voorthuizen langs Blankensgoed moet gaan verbinden met de provinciale weg N303. Het is als zodanig deel van de nieuwe rondweg om Voorthuizen.

Arcadis maakt ook voor het westelijke deel van de rondweg het bestemmingsplan en voert de bijbehorende onderzoeken uit. Gezien de verwevenheid van beide wegvakken en de milieueffectrapportage, die voor het geheel van de rondweg is uitgevoerd, vinden B en W het gewenst, dat Arcadis ook het 'pootje' oppakt. Dat is "meer dan wenselijk" vanwege "een goede afstemming, efficiëntie en daardoor mogelijk lagere kosten".

Eerder werd ook de uitwerking van het plan voor de Harselaartunnel direct aan Arcadis gegund.