VOORTHUIZEN - De gemeente wil in de derde fase van Blankensgoed grond verkopen aan lokale bouwondernemers die kopers meer dan normaal betrekken bij de invulling van een woning. In Voorthuizen wordt aan de noordzijde van de kern de nieuwbouwwijk Blankensgoed ontwikkeld. In fase I van het plangebied wordt momenteel volop gebouwd. De projectwoningen en de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in fase II zijn allemaal verkocht. De gemeente Barneveld biedt in fase III twee percelen grond aan. Op deze percelen kunnen 4 middeldure tussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen, respectievelijk 5 vrije-sectortussenwoningen en 2 vrije-sectorhoekwoningen worden gerealiseerd. Van de bouwbedrijven wordt verwacht dat ze toekomstige bewoners -meer dan normaal het geval is- bij de inrichting betrekken. "Het gaat dus om meer dan een wandje laten vervallen", aldus woordvoerder Bertil Rebel. Lokale bedrijven zijn gedefinieerd als gevestigd in het postcodegebied 3781. De inschrijfperiode loopt tot en met 20 juni 2008. Dit alles wordt toegelicht in een brochure die verkrijgbaar is bij de gemeente.