Als er een grote supermarkt komt in de wijk Blankensgoed in Voorthuizen, dan kunnen er forse verkeersproblemen
ontstaan.

DEN HAAG – Om die reden eiste een aantal bewoners van de  nieuwe Voorthuizense wijk gisteren bij de Raad van State vernietiging van een deel van het bestemmingsplan voor de wijk, die al grotendeels is gerealiseerd.
Bij de ingang van de wijk ligt een nog in te vullen gebied waar zowel woningbouw als detailhandel mogelijk is. Omdat de plannen daarvoor nog niet concreet zijn, zal later nog een uitwerkingsplan worden gemaakt, waarbij inspraak wordt gegeven. De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland vinden de kritiek van de buurtbewoners op dit moment dus voorbarig. Maar de buurtbewoners laten zich hier niet door van de wijs brengen. Omdat voor het braakliggende terrein nog helemaal niet is aangegeven hoeveel detailhandel en hoeveel woningbouw er kan komen, is de toekomst wel erg onzeker, aldus een woordvoerder.
Ook voorzitter Thijs Drupsteen van de Raad van State was dat al opgevallen. Hij verbaasde zich erover, dat niet is nagedacht over de maximale ruimte voor winkels en woningen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is echter duidelijk, dat woningbouw zal overheersen in het gebied. Maar volgens de buurtbewoners is dat een te vage toezegging.
Als nu de maten niet worden aangegeven, kan in de toekomst gemakkelijk de balans doorslaan naar een grote supermarkt. En dan zijn volgens hen de rapen gaar. Probleem is namelijk dat de gemeente ondanks een negatief advies van de Brandweer Gelderland Midden de wijk maar één ontsluitingsweg heeft gegeven. Een niet al te breed fietspad moet daarnaast als ontsluiting dienen bij calamiteiten. Komt er een grote supermarkt, dan loopt zeker op drukke zaterdagen de enige ontsluitingsweg van de wijk dicht, stellen de bezwaarmakers. De gemeente en de provincie zijn een stuk  optimistischer.
De Raad van State doet over zes weken uitspraak.