Omgeving Blankensgoed

De wijk Blankensgoed is gelegen in Voorthuizen-Noord en wordt (globaal) begrensd door de Rubensstraat, de Kerkstraat, de Prinsenweg en de sportvelden aan de Roelenengweg.

De oorsprong
De naam Blankensgoed is in 2006 door het gemeentebestuur aan de in ontwikkeling zijnde wijk toegewezen na een prijsvraag onder de bevolking en is gebaseerd op de historie van het gebied. Van oudsher is hier namelijk een boerderij gevestigd met als laatste bewoners de familie Van Galen aan de Kerkstraat 72/74. De oudst bekende bewoner is Blankert van Voerthusen , die al in 1330 een schatting in ponden moest betalen aan de Abdij van Elten. Zijn nakomelingen kregen doorgaans de naam (van) Blanckers, Blankerts of Blankers. Vanuit historisch oogpunt zou de wijk dus eigenlijk Blankersgoed moeten heten. Dat is dan ook de reden voor deze naam voor deze website.